Tiếng ViệtEnglish

Cảm nhận

Nguyễn Thị Thúy An

Nguyễn Thị Thúy An

Cựu sinh viên - Trưởng nhóm Marketing hiển thị trực tuyến tại Lazada

Nguyễn Thúy Ngọc

Nguyễn Thúy Ngọc

Cựu sinh viên - Quản lý tài khoản khách hàng cao cấp tại Lazada Việt Nam
Nguyễn Văn Trung Kiên

Nguyễn Văn Trung Kiên

Cựu sinh viên - Digital Marketing Specialist tại Optimize Solution Corp
Cao Tiến Minh Châu

Cao Tiến Minh Châu

Cựu sinh viên - Làm việc tại Công ty TNHH tư nhân châu Á iCare Benefits
Nguyễn Yến Phi

Nguyễn Yến Phi

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Huỳnh Nghệ Lệ

Huỳnh Nghệ Lệ

Cựu sinh viên - Làm việc tại Nielsen Vietnam

Kênh truyền hình
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận