Tiếng ViệtEnglish

Partner Testimonials

Tran Thi Trieu Minh

Tran Thi Trieu Minh

Director of Human Resources of Park Hyatt Saigon
Sandip Rakhit

Sandip Rakhit

CEO of Grey group Vietnam

Kênh truyền hình
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận