Tiếng ViệtEnglish

Cảm nhận

Nguyễn Hoàng Kỳ Lân

Nguyễn Hoàng Kỳ Lân

Sinh viên ERC - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Trần Dương Hồng Phúc

Trần Dương Hồng Phúc

Sinh viên ERC - Chuyên ngành Marketing
Trương Thảo Lam

Trương Thảo Lam

Chuyên ngành Marketing
Vũ Quỳnh Trang

Vũ Quỳnh Trang

Sinh viên ERC - Chuyên ngành Tài chính & Ngân hàng

Trần Đức Công

Trần Đức Công

Cựu sinh viên ERC

Phạm Phương Linh

Phạm Phương Linh

Cựu sinh viên ERC

Kênh truyền hình
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận