Tiếng ViệtEnglish

Đào tạo doanh nghiệp

Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Khóa học được ERC thiết kế đặc biệt dành riêng cho đội ngũ Operation & Concierge của công ty International SOS Việt Nam
Kỹ Năng Xây Dựng Và Mở Rộng Mối Quan Hệ

Kỹ Năng Xây Dựng Và Mở Rộng Mối Quan Hệ

Kỹ Năng Xây Dựng Và Mở Rộng Mối Quan Hệ” – khóa học được ERC thiết kế đặc biệt dành riêng cho đội ngũ quản lý của Sacombank, diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2014 tại ERC International.
Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Xuất Sắc

Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Xuất Sắc

Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Xuất Sắc” là khóa học được ERC thiết kế dành riêng cho đội ngũ Giám Sát Bán Hàng của VPBank. Khóa học được tổ chức tại ERC vào ngày 25 tháng 04 năm 2014, nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết trong quản lý kinh doanh.
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận