Tiếng ViệtEnglish

Học bổng - học phí

HỌC BỔNG KHỞI NGHIỆP 2018

HỌC BỔNG KHỞI NGHIỆP 2018

Học bổng dành cho ứng viên tham gia khoá học Cử nhân và Thạc sỹ Anh Quốc tại ERC International với giá lên tới 50 triệu đồng cho mỗi suất.
Học phí Chương trình Cử nhân đại học

Học phí Chương trình Cử nhân đại học

Sinh viên theo học tại ERC International sẽ nhận bằng Cử nhân chính quy do Đại học Greenwich cấp được kiểm định bởi Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục Bậc cao – Đại học và Sau đại học Vương Quốc Anh.
Học phí chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Học phí chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Học bổng dành cho học viên nộp hồ sơ phỏng vấn và nhập học chương trình Thạc sỹ QTKD kỳ học tháng 4/2017 tại ERC International
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận