Hotline 0931 34 35 69

Tiếng ViệtEnglish

Học bổng - học phí

Học bổng Tài năng Chương trình Cử nhân đại học

Học bổng Tài năng Chương trình Cử nhân đại học

Học bổng Tài năng chương trình Cử nhân Anh Quốc tại ERC International
Học phí Chương trình Cử nhân đại học

Học phí Chương trình Cử nhân đại học

Sinh viên theo học tại ERC International sẽ nhận bằng Cử nhân chính quy do Đại học Greenwich cấp được kiểm định bởi Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục Bậc cao – Đại học và Sau đại học Vương Quốc Anh.
Học bổng chương trình Thạc sỹ QTKD Anh Quốc tháng 04/2017

Học bổng chương trình Thạc sỹ QTKD Anh Quốc tháng 04/2017

Học bổng Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Anh quốc khóa tháng 04/2017

Học phí chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Học phí chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Học bổng dành cho học viên nộp hồ sơ phỏng vấn và nhập học chương trình Thạc sỹ QTKD kỳ học tháng 4/2017 tại ERC International
Học bổng chương trình Liên thông - Chuyển tiếp khóa Tháng 01&04/2017

Học bổng chương trình Liên thông - Chuyển tiếp khóa Tháng 01&04/2017

ERC International  dành tặng 50 suất Học bổng đặc biệt dành cho 50 Sinh viên đầu tiên đăng ký từ nay đến hết 30/04/2017.

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận