Hotline 0931 343569 

Hoặc 028 62929288

Tiếng ViệtEnglish

Học bổng - học phí

Học phí Chương trình Cử nhân đại học

Học phí Chương trình Cử nhân đại học

Sinh viên theo học tại ERC International sẽ nhận bằng Cử nhân chính quy do Đại học Greenwich cấp được kiểm định bởi Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục Bậc cao – Đại học và Sau đại học Vương Quốc Anh.
Học phí chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Học phí chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Học bổng dành cho học viên nộp hồ sơ phỏng vấn và nhập học chương trình Thạc sỹ QTKD kỳ học tháng 4/2017 tại ERC International
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận