Tiếng ViệtEnglish

Cơ bản về bộ môn Golf

Hướng dẫn viên: CRAIG BROGAN
 
Hội thảo về bộ môn gôn được thiết kế để giới thiệu cho sinh viên về cách chơi gôn. Giới thiệu tổng quan về dụng cụ đánh gôn, sau đó hướng dẫn viên sẽ minh họa kỹ thuật đánh gôn . Sinh viên có cơ hội thực hành những kỹ thuật đánh gôn với bàn tay điêu luyện của hướng dẫn viên. Kết thúc buổi huấn luyện sẽ là cuộc tỷ thí giữa các thí sinh để xem ai sẽ là người làm chủ được kỹ thuật chơi gôn tốt nhất.
 
Sinh viên đăng ký phải tham dự cả hai buổi:

 

  • Lý thuyết : Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2014, lúc 18h30 tại phòng 5EUR
  • Thực hành: Thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2014, lúc 8.00 tập trung tại sảnh ERC


  • Dành cho tất cả thành viên ERC – tối đa 28 chỗ
  • Miễn phí tham gia, dụng cụ và nước uống
  • Chỉ đăng ký qua : events@erci.edu.vn

Chú ý: Những sinh viên nào đã hoàn thành 8 buổi RFW, hay liên hệ events@erci.edu.vn để nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận