Điện thoại 028 62 9292 88 

Hotline 0931 34 35 69 

(Vui lòng gọi hotline ngoài giờ hành chính)

Tiếng ViệtEnglish

Môi Trường Đa Văn Hóa

Nhận thức về giao thoa văn hóa

Nhận thức về giao thoa văn hóa

Diễn giả: Christian Routin 

Tìm hiểu Văn hoá các nước

Tìm hiểu Văn hoá các nước

Bạn có dự định làm việc trong môi trường quốc tế? Nếu không có sự am hiểu văn hóa các nước, các bạn rất khó thành công trong môi trường này.
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận