Tiếng ViệtEnglish

Nhận thức về giao thoa văn hóa

ERC chào mừng sự trở lại của Christian Routin trong buổi hội thảo Ready For Work sôi nổi và hào hứng vào Thứ tư vừa qua. 

Chủ đề “Nhận thức về giao thoa văn hóa” đã giúp sinh viên phát triển nhận thức và có cái nhìn sâu sắc về các mối quan hệ đa văn hóa giúp các bạn thành công trên ở thị trường quốc tế. 

ky nang mem

Nội dung buổi đào tạo bao gồm: tầm quan trọng của văn hóa và những giá trị, sự khác biệt về văn hóa giữa Phương Đông và Phương Tây, cách tương tác và giao tiếp giữa hai nền văn hóa. 

Christian đã vượt qua phương thức giảng dạy truyền thống bằng cách đặt câu hỏi cho sinh viên để gợi ý câu trả lời với những kinh nghiệm và hiểu biết. 

moi truong da van hoa

ERC muốn gửi lời cám ơn chân thành đến Christian về những kinh nghiệm quý báo và hy vọng gặp lại ở ERC trong thời gian sớm nhất.
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận