Tiếng ViệtEnglish

Đối tác chiến lược

Mạng lưới đối tác hơn 300 doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam và Singapore do ERC International xây dựng và liên kết là cơ hội để giúp các bạn sinh viên sớm được tiếp cận với môi trường Học đại học từ thực tế. Thông qua các chuyến tham quan, kiến tập tại các doanh nghiệp, hay các buổi chia sẻ từ các lãnh đạo cấp cao “CEO Series” mà sinh viên sẽ rút ra được những bài học quý báu trong công việc kinh doanh sau này. Không chỉ vậy, mạng lưới đối tác doanh nghiệp cũng là nơi cung cấp các cơ hội việc làm cho sinh viên ERC thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp.

Kênh truyền hình
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận