Hotline 0931 34 35 69

Tiếng ViệtEnglish

Giảng viên

Paul Sorensen

Paul Sorensen

Giám đốc Học vụ, Giảng viên cấp cao

Lena Bucatariu

Lena Bucatariu

Phó Giám đốc Học vụ, Giảng viên cấp cao

James Wold

James Wold

Phó Giám đốc Học vụ, Giảng viên cấp cao

Ian Morton

Ian Morton

Trưởng khoa Tiếng Anh, Giảng viên cấp cao

Victor Burrill

Victor Burrill

Giảng viên cấp cao

JOHN RODGER

JOHN RODGER

Giảng viên cấp cao

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận