Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E280 Thực tập sinh Chuyên viên tư vấn chứng khoán

Công ty chứng khoán HSC

2 E279 PR Executive F’enhance
3 E278 Digital Marketing Executive F’enhance
4 E277 Community Development Executive F’enhance
5 E276 Broker and Space Development Executive F’enhance
6 E275 Nhân viên phát triển kinh doanh

Bel Interior Design Corp.

7 E274 Banquet support

Eastin Grand Hotel Saigon

8 E273 Unilever Future Leaders Programme 2018

Unilever


9 E272 Waiters Pourcel Château
10 E271 Business Development Executive Global Resources
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận