Hotline 0931 343569 

Hoặc 028 62929288

Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E270 Secretary Pavilion
2 E269 Sale Executive Glow & Play Saigon
3 E267 HR Business Partner Intern British American Tobacco
4 E268 Audit Intern KPMG
5 E266 Business Development Executive BEL DECOR
6 E265 Brand Manager Assistant Intern BOSCH Vietnam
7 E264 Business Support Intern CPA Australia
8 E263 Trainee Human Resources New World Hotel
9 E262 Trainee Executive Recruitment Consultant Monroe Consulting Group Vietnam
10 E261 Event Internship Forbes Vietnam
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận