Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E0189 Account Executive Intern Game Company
2 E0188 Social Media Marketing Executive Marketing Company
3 E0187 Fashion Creative Director Assistant Fashion Company
4 E0185 Research Executive Research Company
5 E0184 Customer Service Intern Customer Service Intern
6 E0183 Account Executive Advertising Agency
7 E0182 Marketing Intern Technical Company
8 E0181 Various positions International Hotels
9 E0180 Online media intern International Agency
10 E0179 Copywriter Intern E- commerce Company
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận