Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E264 Business Support Intern CPA Australia
2 E263 Trainee Human Resources New World Hotel
3 E262 Trainee Executive Recruitment Consultant Monroe Consulting Group Vietnam
4 E261 Event Internship Forbes Vietnam
5 E262 Internship Masan
6 E260 Customer Service Executive Online retailer
7 E259 Internship Luxury brands distributor
8 E258 Expansion Associate Ninja Van
9 E257 General Affairs Officer Ninja Van
10 E256 Fleet Manager Ninja Van
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận