Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E255 System Operations Executive/Manager Ninja Van
2 E254 Receptionist Hoa Sen Group
3 E0253 Assistant Internship Program Coordinator Student recruitment agency

 

4 E0252 Sales representative

Hair salon

5 E0251 Distribution Developer

Marketing agency

6 E0250 Finance interns Banking group
7 E0249 Food and Beverage Intern Resort
8 E0248 Various positions

Five-star hotel

9 E0247 Various positions Real-estate company
10 E0246 Marketing Interns

YACHT Company

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận