Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E0235 Management Trainee Audit Company
2 E0234 Internal Audit Food and Beverage Company
3 E0233 PR Intern International Retailer
4 E0232 Management Control Internship International Retailer
5 E0231 Sales/ Marketing Intern International 5 star hotel
6 E0228 Management Trainees positions Insurance Company
7 E0227 Accounting Intern Technology Company
8 E0226 Marketing Executive Positions Fashion Distributor
9 E0225 Accounting Intern E – Commerce Company
10 E0224 Customer Service Executive Financial Company
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận