Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E0211 F&B - Housekeeping Three star hotel
2 E0208 Various position Five star international hotel
3 E0206 Assistant Internship Coordinator - Partime International student recruitment agency
4 E0205 Account Executive Intern - Japanese Advertising Agency 4 star hotel
5 E0204 Online Travel Agent Sales 4 star hotel
6 E0203 Waiter and Waitress 4 star hotel
7 E0202 Customer Service Agent Cinema Group
8 E0201 PR and Marketing Intern Fashion Company
9 E0200 Sales and Admin Food Company
10 E0199 PR and Marketing Executive Fashion Company
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận