Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E0198 Assistant Brand Manager Cosmetic Company
2 E0197 Intern for Corporate and Investment Banking International Bank
3 E0196 Intern International Audit Company
4 E0195 Passgener reservation Airline Company
5 E0194 Finance/ Accounting Intern 5 star hotel
6 E0193 Secretary Industrial Park and Township Developer
7 E0175 Internship position Audit Company
8 E0186 Research Assistant Research Company
9 E0191 Corporate Relations Specialist Financial Company
10 E0190 Social Media Specialist Fashion Company
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận