Tiếng ViệtEnglish

Năm 2015

Năm 2015

Mô hình giảng dạy hiện đại: Thiết thực + Hiệu quả

Mô hình giảng dạy hiện đại: Thiết thực + Hiệu quả

Sự kết hợp Lớp học + Thị trường, chương trình CEO Series, các chuyến tham quan tới các Tập đoàn và Công ty đa quốc gia lớn để giúp sinh viên trải nghiệm môi trường công việc thực tế ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường… là phương pháp giáo dục hoàn toàn khác biệt tại ERC International.
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận