Tiếng ViệtEnglish

Cảm nhận sinh viên

Trần Dương Hồng Phúc

Trần Dương Hồng Phúc

Chuyên ngành Marketing
Nguyễn Hoàng Kỳ Lân

Nguyễn Hoàng Kỳ Lân

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Nguyễn Khoa Hồng Thùy Mai Anh

Nguyễn Khoa Hồng Thùy Mai Anh

Chuyên ngành Marketing
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận