Tiếng ViệtEnglish

Sự khởi đầu của ERC Toastmasters

Vào thứ 6 ngày 19 tháng 9, ERC Toastmasters cùng với các Toastmasters khác tại Việt Nam đã tập họp tại Intel Vietnam để lắng nghe ông Jimmy Thai, ban giám đốc hiệp hội các chuyên gia người Mỹ gốc Việt (NAAP). Ông cũng đồng thời là một Toastmaster xuất sắc của tổ chức Toastmasters quốc tế và là một chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. Qua cơ hội lần này, các thành viên của ERC Toastmasters đã trở nên tự tin hơn khi truyền tải một bài phát biểu 5 phút trước đám đông cũng như khai mở những thế mạnh của họ trong kỹ năng nói trước công chúng.

 

 

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận