Tiếng ViệtEnglish

Toastmasters' Talk: Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng

Trong buổi hội thảo Toastmasters, Sinh viên ERC được thỏa mãn với phần trình bày của ba diễn giả Toastmasters quốc tế. Bằng khiếu hài hước của mình, họ đã minh họa kỹ năng truyền cảm hứng và diễn đạt trước công chúng qua những ví dụ thực tế sống động. Không những vậy, các diễn giả còn chia sẻ những kinh nghiệm đúc kết được qua thực tế của mình, quá trình họ phải rèn luyện ra sao để trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả.

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận