Điện thoại 028 62 9292 88 

Hotline 0931 34 35 69 

(Vui lòng gọi hotline ngoài giờ hành chính)

Tiếng ViệtEnglish

Chương trình Khởi nghiệp

The UoG Enterprise Challenge 2016

The UoG Enterprise Challenge 2016

The UoG Enterprise Challenge is an opportunity for students to sharpen their business ideas then have a chance to win a trip to London and a prize of £5000.

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận