Tiếng ViệtEnglish

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế liên kết giữa ERC International và Đại học Greenwich (Anh quốc) được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam cấp phép theo Quyết định số 6038/QĐ-BGD&ĐT. Đồng thời, chương trình hợp tác cũng tuân thủ chặt chẽ các quy định về giáo dục đại học của Vương quốc Anh, được Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo đại học QAA (The quality Assurance Agency for Higher Education), Vương quốc Anh đánh giá và công nhận. Văn bằng được cấp trực tiếp bởi Đại học Greenwich (Anh quốc) và có giá trị toàn cầu.
 
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận