Tiếng ViệtEnglish

Lịch sinh hoạt CLB tại ERC

ERC Club Schedule

Name's club Yoga club Salsa-Bacha Dance club ERC Board Game Football club ERC Music club
Time
Mon - Wed - Fri
5.15pm - 7.30pm
Tue - Thu
6.00pm - 9.00pm
 Every Saturday
10.00am - 12.00pm
Every Monday
7.00pm - 9.00pm
Flexible time/Will be updated by Lilly and Minh Dao
 Fee 250.000VND/month
600.000VND/3 months
250.000VND/month
200.000VND/month - yoga club member
 30.000VND/month  No fee No fee
 Location Dance room - ERC main Campus Dance room - ERC main campus On the 8th - ERC mainc campus Chao Lua Stadium - 30 Phan Thuc Duyen, Tan Binh Dance room - ERC main campus
 Contact Nga Nguyen (Lilly)
0939 059 834
 Nga Nguyen (Lilly)
0939 059 834
 Huy Hoang
0186 871 8854
 Mr Duong
0995 720 610
Huy Hoang
0186 871 8854
 Nga Nguyen (Lilly)
0939 059 834
Minh Dao
01228 888 220
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận