Tiếng ViệtEnglish

Hội đồng sinh viên: Ngày hội thảo thông tin

Bạn mong muốn đạt được những kỹ năng lãnh đạo có giá trị?
Bạn có nhiều ý tưởng và muốn tham gia cải thiện ERC?
Tái khởi động CV của bạn và tham gia Hội thảo thông tin của Hội đồng sinh viên để tìm hiểu làm thế nào để tham gia phát triển mái nhà chung ERC!

Ngày: Thứ 3, 04/11/2014
Thời gian: 12h30 – 13h30

Địa điểm: Avatar Theater – Cơ sở chính ERC (83 Ngô Thời Nhiệm)

 

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận