Tiếng ViệtEnglish

Sự kiện sắp tới

One-on-one International BBA session

One-on-one International BBA session

Cơ hội tương tác một-một với Trưởng bộ phận đào tạo để hiểu hơn về nhu cầu học và chương trình cử nhân kinh doanh quốc tế (International BBA) tại ERC International.
Career Orientation Series: Banking & Finance

Career Orientation Series: Banking & Finance

Mời Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đăng kí để được tư vấn trực tiếp cùng đại diện trường về định hướng, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai của ngành nghề thú vị này; cũng như tìm hiểu thêm về chương trình học, cùng nhiều học bổng hấp dẫn!
Career Orientation Series: Tourism & Hospitality Management

Career Orientation Series: Tourism & Hospitality Management

Mời Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đăng kí để được tư vấn trực tiếp cùng đại diện trường về định hướng, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai của ngành nghề thú vị này; cũng như tìm hiểu thêm về chương trình học, cùng nhiều học bổng hấp dẫn!
Career Orientation Series: Marketing major

Career Orientation Series: Marketing major

Mời Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đăng kí để được tư vấn trực tiếp cùng đại diện trường về định hướng, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai của chuyên ngành Marketing; cũng như tìm hiểu thêm về chương trình học, cùng nhiều học bổng hấp dẫn!

Industry Insights: A day in the life of a marketer

Industry Insights: A day in the life of a marketer

Tìm hiểu những yếu tố cần thiết để trở thành một marketer chuyên nghiệp trong tương lai tại sự kiện “Industry Insights: A day in the life of a marketer” 
Career Orientation Series: Business Management

Career Orientation Series: Business Management

Tìm hiểu về định hướng, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai của ngành nghề thú vị này; cũng như tìm hiểu thêm về chương trình học, cùng nhiều học bổng hấp dẫn!

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận