Tiếng ViệtEnglish

Nielsen Việt Nam

Vào thứ Sáu (09/09/2016), sinh viên ERC đã có dịp được đến tham quan văn phòng Nielsen Việt Nam, thuộc công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu từ New York. 

cong ty nielsen vietnam

Chuyến tham quan được bắt đầu với bài thuyết trình tổng quan, nối tiếp là phần thảo luận nhóm để giải quyết bài tập tình huống và kết thúc với một chuyến tham quan vòng quanh công ty. Trong phần thuyết trình, Nielsen đặc biệt chia sẻ các giá trị cốt lõi, khách hàng và quy trình làm việc của họ với khách hàng. Đặc biệt, sinh viên có cơ hội tham gia vào lớp Hành vi khách hàng, nhằm giải quyết bài tập tình huống liên quan đến nâng cao nhận thức khách hàng của ngân hàng. Nielsen cũng tiết lộ các cách để gia nhập đội ngũ Nielsen thông qua con đường trở thành Thực tập sinh hoặc tham gia cuộc thi "Nielsen Case Competition". 

sinh vien erc

Sinh viên ERC International đã thực sự hiểu rõ hơn về con đường phát triển nghề nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh trong một công ty nghiên cứu thị trường. Cảm ơn Nielsen Việt Nam về chuyến tham quan thú vị này, ERC International mong muốn tiếp tục hợp tác với Quý công ty trong thời gian tới.
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận