Tiếng ViệtEnglish

Tham quan thực tế

Sinh viên ERC Việt Nam tham quan, kiến tập tại Singapore

Sinh viên ERC Việt Nam tham quan, kiến tập tại Singapore

Ngày 15/08 vừa qua, các bạn sinh viên ERC đã được trải nghiệm 4 ngày đầy thú vị trong chuyến tham quan-kiến tập tại Singapore.
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận