Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023
Cử Nhân Đại Học

Tài chính & Ngân hàng

Chương trình Cử nhân Tài chính cung cấp kiến thức tổng quan, thực tiễn và chuyên sâu về các dịch vụ tài chính, kỹ năng về dự đoán các nhu cầu tài chính, xem xét xu hướng đầu tư quốc tế,...

Cử Nhân Đại Học

Quản Trị Kinh Doanh

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh Doanh trang bị cho sinh viên kiến thức cần thiết, kỹ năng tư duy, khả năng sáng tạo và phân tích để sinh viên có thể làm việc một cách chuyên nghiệp ở...

Cử Nhân Đại Học

Marketing

Chương trình Cử nhân Marketing cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sáng tạo, giao tiếp và giá trị cho khách hàng nội bộ và bên ngoài trên toàn thế giới. Thông qua các bài học thực...

1 4 5
Page 5 of 5