Marketing

Chương trình Cử nhân Marketing cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sáng tạo, giao tiếp và giá trị cho khách hàng nội bộ và bên ngoài trên toàn thế giới.

Thông qua các bài học thực tế và các buổi thảo luận, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về marketing, xây dựng thương hiệu thành công, phát triển các chiến lược tiếp thị, quản lý bán hàng tại địa phương và trên toàn cầu….

Trong marketing nếu phải lựa chọn giữa sự nhàm chán, sự nổi loạn hay sự lôi cuốn. Bạn sẽ làm gì?- Roy H.Williams

Đặc biệt, với chương trình trao đổi sinh viên quốc tế của ERC International sẽ giúp các bạn mở rộng thêm các kiến thức mới về kinh doanh và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế năng động ngày nay.

Với các nền tảng vững chắc mà sinh viên có được sẽ mở ra những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, nghiên cứu thị trường, dịch vụ khách hàng, quan hệ công chúng, quảng cáo, và truyền thông..

Tại nơi làm việc, sinh viên sẽ áp dụng kiến thức để tạo ra các lợi thế cạnh tranh thuận lợi đảm bảo công ty phát triển bền vững.

Điều kiện nhập học

ERC International tuyển sinh 4 học kỳ trong năm bao gồm:

Điều kiện nhập học:

(Sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ làm bài kiểm tra để xác định trình độ và theo học chương trình tiếng Anh của trường.)

Tất cả hồ sơ sinh viên được sự đánh giá bởi trường ĐH Greenwich (Anh Quốc) trước khi vào chương trình chính thức

Lưu ý: Kết quả TOEFL, IELTS có giá trị trong hai năm kể từ ngày thi

Định hướng nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có đủ khả năng chuyên môn làm việc tại vị trí như:

Cử Nhân Đại Học -