Tài chính & Ngân hàng

Chương trình Cử nhân Tài chính cung cấp kiến thức tổng quan, thực tiễn và chuyên sâu về các dịch vụ tài chính, kỹ năng về dự đoán các nhu cầu tài chính, xem xét xu hướng đầu tư quốc tế, tác động về lãi suất cũng như hiệu quả tài chính của công ty, nhằm trang bị cho sinh viên sự thích ứng và hòa nhập vào môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng của thế kỷ 21.

Luôn năm trong “top” những ngành học được đánh giá rất cao về triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn, ngành tài chính – ngân hàng luôn được nhiều bạn trẻ quan tâm và đặt ước mơ sự nghiệp của mình. Đặc biệt, với chương trình trao đổi sinh viên quốc tế sẽ giúp các bạn mở rộng thêm các kiến thức mới về kinh doanh và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế năng động ngày nay.

Ngân hàng cho bạn mượn chiếc dù khi thời tiết thuận lợi và thu hồi khi trời bắt đầu mưa.

– Robert Frost

Sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có đủ khả năng chuyên môn làm việc cho các tổ chức tài chính như: ngân hàng, các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, công ty dịch vụ tài chính tiêu dùng, công ty chứng khoán, quỹ đầu từ và quản trị rủi ro.

Điều kiện nhập học

ERC International tuyển sinh 4 học kỳ trong năm bao gồm:

Điều kiện nhập học:

(Sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh sẽ làm bài kiểm tra để xác định trình độ và theo học chương trình tiếng Anh của trường.)

Tất cả hồ sơ sinh viên được sự đánh giá bởi trường ĐH Greenwich (Anh Quốc) trước khi vào chương trình chính thức

Lưu ý: Kết quả TOEFL, IELTS có giá trị trong hai năm kể từ ngày thi

Định hướng nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có đủ khả năng chuyên môn làm việc cho các tổ chức tài chính như:

 

Cử Nhân Đại Học -