Hotline 0931 34 35 69

Tiếng ViệtEnglish

Đàm phán

Làm thế nào để trở thành Nhà đàm phán hiệu quả?

Làm thế nào để trở thành Nhà đàm phán hiệu quả?

Diễn giả: thầy Warren Eng, Giám đốc, ERC International
How to become an effective negotiator?

How to become an effective negotiator?

How to become an effective negotiator? Mr. Warren Eng, GM, ERC International - Wednesday, 27 April, 2016
Lớp kỹ năng đàm phán

Lớp kỹ năng đàm phán

Qua buổi nói chuyện thân tình, sinh viên ERC đã rút ra bí quyết của một cuộc đàm phán thành công và trang bị cho mình những kỹ năng có thể áp dụng cho nhiều tình huống trong cuộc sống của họ.
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận