Tiếng ViệtEnglish

Việc làm cho sinh viên

Cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên hiện tại và cựu sinh viên ERC International. Tên các công ty tuyển dụng không được nêu ra trực tiếp để đảm bảo yếu tố "độc quyền" dành cho sinh viên, cựu sinh viên ERC. Vui lòng liên hệ theo thông tin phòng Hướng nghiệp ERC được mô tả chi tiết ở từng danh sách công việc dưới đây.
STT CODE Tên Công Việc Tên Công Ty Mô tả
1 E0245 Various positions Music school
2 E0244 Operational Manager/ Shift Lead; Team Lead & Trainer/ Quality Analyst Services Company
3 E0243 Marketing & Sales Intern Marketing School
4 E0242 Various Position International Hotel 5 star hotel
5 E0241 Temporary Staff Banking Group
6 E0240 Food & Beverage Intern

International Hotel

7 E0239 Front Office Intern International Hotel
8 E0238 Social Media Intern E – Commerce Company
9 E0237 Trade Partners

Distributor

10 E0236 Operation Intern Audit Company
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận