Tiếng ViệtEnglish

Sự kiện sắp tới

Hội thảo: Thái độ và trang phục để thành công

Hội thảo: Thái độ và trang phục để thành công

Trainer: Linh Lê, Chủ tịch sáng lập - Class Academy Việt Nam
Tham quan thực tế đến Nhà máy bia Heineken Việt Nam

Tham quan thực tế đến Nhà máy bia Heineken Việt Nam

Đăng ký Tham quan thực tế tới Nhà máy bia Heineken Việt  Nam

Tham quan thực tế đến nhà máy Acecook Việt Nam

Tham quan thực tế đến nhà máy Acecook Việt Nam

Sự kiện sắp tới: Đăng ký Tham quan thực tế đến nhà máy Acecook Việt Nam

Nghệ thuật lựa chọn và phục vụ rượu vang

Nghệ thuật lựa chọn và phục vụ rượu vang

Trainer: Jean-Bernard Baudron | Giám đốc đào tạo và Phát triển
Nhận thức về giao thoa văn hóa

Nhận thức về giao thoa văn hóa

Trainer: Christian Routin-Chuyên gia tư vấn, đào tạo và huấn luyện về Giao thoa văn hóa
Nghi thức bàn tiệc

Nghi thức bàn tiệc

Trainer: Sabine Gabriele Florit Garcia, Giảng viên, ERC International
Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận