Tiếng ViệtEnglish

Tham quan thực tế

Sinh viên ERC tham quan, kiến tập tại Khách sạn Sheraton Saigon

Sinh viên ERC tham quan, kiến tập tại Khách sạn Sheraton Saigon

Tham quan thực tế tới khách sạn Sheraton Sài Gòn

Tham quan thực tế tới HSC

Tham quan thực tế tới HSC

Industry Visit to HCMC Securities Corporation (HSC) - 25/10/2016
Nielsen Việt Nam

Nielsen Việt Nam

Tham quan, kiến tập tới Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam

Khách sạn Le Méridien

Khách sạn Le Méridien

Sinh viên ERC tham quan thực tế tới khách sạn Le Méridien

Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Cộng Hòa

Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Cộng Hòa

Tham quan thực tế tới Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Cộng Hòa

Thưởng thức cà phê sành điệu - Một ngày làm Barita

Thưởng thức cà phê sành điệu - Một ngày làm Barita

Diễn giả: Professional coffee experts and trainers of Passio, Mr. Quynh Nguyen

Cảm nhận
Xem tất cả các cảm nhận